Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 04.01.2021 r. została zawarta umowa z Radcą Prawnym Mariuszem Gamrotem, zamieszkałym ul. Ogrodowa 4, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej w 2021 roku.