Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.12.2020 r. została zawarta umowa z Panem Maciejem Czachorem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TEL-INF Maciej Czachor, ul. Lelewela 4, 36-100 Kolbuszowa. Umowa dotyczy usługi dostępu do systemu monitorowania satelitarnego pojazdów w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.