Drukuj
Taryfy i cenniki

Decyzja nr GL.RET.070.7.23.2018

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Informujemy, że taryfy obowiązują od dnia 31 maja 2018 roku do 30 maja 2021 roku.