Wolbrom, dn. 17.08.2021 r.

WZWKGKiM/262/2021

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMÓW

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” na:

- Część 1: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej wraz z dostawą i rozładunkiem do rozściełacza oraz do napraw nawierzchni we wskazane miejsca na terenie Gminy Wolbrom  w dniu 16.08.2021 r. została zawarta umowa z firmą Boltech Sp. z o.o., ul. Kolejowa 37, 32-332 Bukowno z ceną ofertową zamówienia brutto 609.377,92 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- Część 2: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno - do napraw cząstkowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. 1 Maja 59 w Wolbromiu, w dniu 16.08.2021 r. została zawarta umowa z firmą BUDOMEX BIS Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna, Kamieniec 8, 28-230 Połaniec z ceną ofertową zamówienia brutto 11.143,80 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- Część 4: Zakup masy zalewowej na gorąco wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego przy ul. 1 Maja 59 w Wolbromiu, w dniu 17.08.2021 r. została zawarta umowa z Panem Piotrem Wotzka prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PEBIT Piotr Wotzka, ul. Kamienna 86, 47-320 Gogolin z ceną ofertową zamówienia brutto 2.398,50 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 2 dni;

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.

Wolbrom, dn. 13.08.2021 r.

WZWKGKiM/258/2021

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMÓW

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę kruszywa drogowego i piasku na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o.” na:

-CZĘŚĆ 1: Zakup wraz z dostawą mieszanek kamiennych oraz tłucznia w dniu 12.08.2021 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 370.353,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 2: Zakup wraz z dostawą grysu dolomitowego frakcji 4-8 mm, w dniu 12.08.2021 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 9.870,75 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 3: Zakup wraz z dostawą miału dolomitowego frakcji  0-4 mm, w dniu 12.08.2021 r. zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 7.472,25 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 4: Zakup wraz z dostawą piasku łamanego frakcji 0-4 mm, w dniu 12.08.2021 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 8.118,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 5: Zakup wraz z dostawą piasku nasypowego, w dniu 12.08.2021 r. została zawarta umowa z Panem Łukaszem Kocjanem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „KOCJAN” Łukasz Kocjan, z siedzibą w Osieku 34 a, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia brutto 28.290,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

-CZĘŚĆ 6: Zakup wraz z dostawą piasku płukanego frakcji 0-2 mm do wytworzenia piaskosoli, w dniu 12.08.2021 r. została zawarta umowa z Panią Katarzyną Szewczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. ANITA TRANSPORT Katarzyna Szewczyk, z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chmielnej 44, 35-317 Rzeszów z ceną ofertową zamówienia brutto 55.350,00 zł oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień. 

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.