Wolbrom, dnia 07.05.2024

Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/265/2024

                        

 

OGŁOSZENIE!!!

WZWKGKiM Sp. z o.o. ogłasza

III PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SPRZĘTÓW I POJAZDÓW  

 

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Termin składania ofert upływa w dniu: 14.05.2024 r. o godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 4, I piętro (Sekretariat)

 

UWAGA!!! Termin składania ofert przedłużony do dnia 17.05.2024 r. do godz.12:00.

 

Termin otwarcia ofert: 17.05.2024 r. o godz. 12:.10

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/176/2024

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na dostawy pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2025 roku””

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 25.03.2024 r. o godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 4, I piętro (Sekretariat)

 

Termin otwarcia ofert: 25.03.2024 r. o godz. 12:30.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 8, I piętro.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wolbrom dn. 28.12.2023 r.

 Sygnatura postępowania WZWKGKiM/399/2023

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

      Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w 2024 roku” w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego, w dniu 28.12.2023 r. została zawarta umowa z konsorcjum Wykonawców: AGROBONUS sp. z o.o., Korzenica 20B, 37-543 Laszki, Tomasz Stachurski, zamieszkały Maków 14, 32-074 Gołcza na łączną kwotę 285.012,00 zł brutto.