Informacja dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24g ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązująca na terenie gminy Wolbrom, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, numer: GL.RET.070.7.23.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r., stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

Decyzja nr GL.RET.070.7.23.2018

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dnia 25.04.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Informujemy, że taryfy obowiązują od dnia 31 maja 2018 roku do 30 maja 2021 roku.