W celu uzyskania zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, należy złożyć stosowny Wniosek o ustalenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w Dziale Eksploatacji Sieci WZWKGKiM sp. z o.o., ul. Boczna 17 w godzinach: 7:00 - 15:00 w dni robocze.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, mapę zasadniczą w skali 1:500,1:1000.         

 

Informacji o etapie i trybie rozpatrzenia sprawy udziela Dział Eksploatacji Sieci WZWKGKiM sp. z o.o. pod numerem telefonu: 32/644-11-35, który wydaje: Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Skrót do wzór wniosku o ustalenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – dostępny we wzorach.