Szanowni Państwo, nasze Przedsiębiorstwo realizuje zimowe utrzymanie dróg gminnych wg graficznej informacji.
Infolinia: 32 706 52 78 (w godz. 6.00-14.00 w dni robocze), 501 017 359.

 

Na terenie Gminy Wolbrom funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który mieści się w Wolbromiu przy ul. 1-Maja 59, wjazd od strony WZWKGKiM sp. z o.o.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, soboty w godz. 8.00-13.00.

Do utworzonego Punktu można oddawać wysegregowane odpady pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych jak:

1) odpady zebrane selektywnie (papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe),

2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) przeterminowane leki,

4) chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) popiół,

11) inne odpady określone na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych.

- Regulamin PSZOK

 

8.jpg