Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
  Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom jako organ wykonawczy Gminy Wolbrom - Adam Zielnik
 2. Rada Nadzorcza
  Przewodnicząca – Anna Nowak–Gwiazda
  Wiceprzewodniczący – Aleksy Kulka
  Sekretarz – Anna Ryl
 3. Zarząd
  Prezes Zarządu – Andrzej Duch