Organami spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników
  Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom jako organ wykonawczy Gminy Wolbrom - Adam Zielnik
 2. Rada Nadzorcza
  Przewodnicząca – Anna Nowak–Gwiazda
  Wiceprzewodnicząca – Anna Ryl
  Sekretarz – Sebastian Płonka
 3. Zarząd
  Oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Anna Ryl