Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.03.2023 r. została zawarta umowa z firmą: Agencja Ochrony Osób i Mienia ,,ARGOS" sp. z o.o., ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy ochrony obiektu: Zespół basenów, ul. Kamiennogórska, Wolbrom w okresie od 06.03.2023 roku do 05.05.2023 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 06.03.2023 r. zostały zawarte umowy z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy hali sportowej i łącznika wraz z przebudowaną istniejącą salą gimnastyczną położonej na działce nr 1491 oraz dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 5050/2), na której znajduje się zespół basenów. Umowy te zostały zawarte na okres od 06.03.2023 r. do 05.05.2023 r.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.02.2023 r. została zawarta umowa z firmą: SGS Polska Spółka z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Umowa dotyczy wykonania poboru i badań próbek osadów ściekowych, wód podziemnych oraz odpadów (19 08 01 i 19 08 02) w 2023 roku.