Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 29.01.2020 r. została zawarta umowa Panią Jolantą Muchą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOLANTA MUCHA "EKOSYSTEM" z siedzibą przy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków. Umowa dotyczy opracowania i wykonania dokumentacji (analiza ryzyka dla poszczególnych ujęć wody).

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

ZMIANA NUMERU KONTA !!!

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem masowych płatności, każdemu odbiorcy usług został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany tylko dla niego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Prosimy o dokonanie wpłat na nowy, indywidualny numer konta.

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie umieszczony zgodnie z poniższym rysunkiem:

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.01.2020 r. została zawarta umowa z firmą: GEOTRANS S.A. z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 20BA, 52-315 Wrocław. Umowa dotyczy usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Wolbromiu w okresie od podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.01.2020 r. zostały zawarte umowy z firmą INTERKONEKT Paweł Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna, ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą:

- świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii,

- świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu,

- świadczenia usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Abonenta.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.01.2020 r. została zawarta umowa z Marcinem Świerkowskim, Janem Pałka, Łukaszem Krężel prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy administracji siecią komputerową oraz włączonymi do niej komputerami, znajdującymi się w siedzibach Zleceniodawcy (ul. 1 Maja 59, ul. Wrzosowa 18, ul. Boczna 17). Umowa obowiązuje w okresie 01.01.2020 roku do 31.12.2022 roku.