Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 11.10.2019 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 wystąpią braki w dostawach wody w miejscowościach: Gołaczewy oraz Chełm ul. Podgórska od nr 17 do nr 84

Za utrudnienia przepraszamy.

                                                             

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 27 września 2019 roku z firmą prowadzącą działalność ubezpieczeniową pod nazwą: Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, przy ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot. Umowa dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.09.2019 r. została zawarta umowa o podwykonawstwo z panią Katarzyna Stach-Stacherą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Stach-Stachera Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Bodymente z siedzibą przy ul. Stanisława Fliegera 9, 40-053 Katowice. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 5014 - obręb Wolbrom w km 0+000 - 0+650.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 29 sierpnia 2019 roku z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 4, 32-300 Olkusz. Umowa dotyczy nawiercenia wodociągu dn. 200/100 pod ciśnieniem w miejscowości Dłużec dz. nr 187/1, 187/2.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 13.08.2019 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 mogą wystąpić braki w dostawach wody w miejscowości Poręba Górna od nr 18 do nr 30 oraz od nr 57 do nr 82

Za utrudnienia przepraszamy.