Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. informuje, że z dniem 11 września 2021 r. wchodzi w życie Uchwała Nr XL/351/2021 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wydany na podstawie zobowiązania zakreślonego przez przepis art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 471), opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. pod pozycją 4836.

 

Treść Regulaminu dostępna jest także pod adresem:

http://wodociagiwolbrom.pl/regulamin-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow.html

Miło nam poinformować, że Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. uzyskał nominację do tytułu EkoSymbol 2021 w tegorocznej edycji ogólnopolskiego programu medialnego "Symbol".

 

 

Zarząd Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Wrzosowej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668073, o kapitale zakładowym 3.929.000,00 złotych opłaconym w całości, działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 §1, §2 Kodeksu spółek handlowych, §12 Umowy spółki, w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 570 ze zm.) „w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji”, związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 7 września 2021 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Wrzosowej 18 w Wolbromiu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 02 sierpnia 2021 roku z Panem Zdzisławem Mitką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Mitka, ul. Radosna 65, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na wykoszeniu własnym sprzętem terenów zieleni miejskiej na części os. Wł. Łokietka oraz część terenu pomiędzy os. Bolesława Chrobrego i ul. Wiejską.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 21.07.2021 r. została zawarta umowa z firmą PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Umowa dotyczy zakupu energii elektrycznej na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w roku 2022. Postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji bez ogłoszenia zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o..