Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Sylwia Wilk.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informujemy, że Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu ul. Wrzosowa 18; NIP 6372199107 (dalej: Spółka) przetwarza dane na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”). Mają one charakter danych osobowych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

 

 1. Czym jest RODO ?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

 1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Spółka odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umowami oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych np.

 • drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom;
 • lub osobiście pod adresem ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom.

 

 1. Dlaczego Spółka przetwarza moje dane osobowe?

Spółka przetwarza Państwa dane, aby prawidłowo realizować działalność Spółki, na przykład zarządzanie siecią wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy Wolbrom, produkcja i dostawa wody, budowa i eksploatacja sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, laboratoryjne badanie ścieków, wywóz nieczystości, doradztwo techniczne w zakresie branży: wodociągowej, kanalizacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej i drogowej, budowa oraz remonty placów, dróg i chodników, wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu i kostki brukowej, regeneracja nawierzchni emulsją asfaltową, prace remontowo – budowlane, zimowe utrzymanie dróg i placów, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, utrzymanie czystości na terenie Gminy Wolbrom, administracja mieszkań komunalnych, wykonywanie innych usług na zlecenie.

 

 1. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

 

 1. W jakim celu Spółka przetwarza moje dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ zwróciliście się do nas ze sprawą, którą chcemy zrealizować. Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach do których zostały zebrane. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na naszym terenie przetwarzamy za pomocą monitoringu;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności czyli wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

 

 1. Kto jest odbiorcą moich danych?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • nasi pracownicy upoważnieni przez Spółkę;
 • podmioty lub organy upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty lub organy, którym przekazanie danych jest konieczne do wykonania określonej czynności;
 • firmy, z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług;
 • podmioty, które wspierają działalność firmy np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa, bankowa, kurierzy.

 

 1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę?

Okres przetwarzania danych przez Spółkę zależy od celu w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, przepisów prawa i przyjętych przez Spółkę reguł, zgodnie z tymi przepisami oraz zgód i innych oświadczeń.

 

 1. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 • do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 • do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 • do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

 1. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji składanej przez Was sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej realizacji.

 

 1.  Czy moje dane osobowe będą podlegały profilowaniu ?

Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

 

Administrator –  Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)