Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 25 stycznia 2023 roku w Krakowie, została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Małopolskiego.

Wartość całkowita Projektu wynosi 4 559 769,90 zł (brutto), z czego maksymalna wysokość pomocy wynosi 3 428 183,00 zł.

 

Tytuł operacji: "Przebudowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa i Łobzów oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów w Gminie Wolbrom".

 

Cel operacji:  Celem planowanej operacji jest poprawa stanu środowiska oraz warunków życia mieszkańców miejscowości Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Łobzów i Kolonia Wymysłów poprzez przebudowę i rozbudowę systemów wodociągowego i kanalizacyjnego.

 

Planowane wyniki operacji: Budowa 0,335 km i przebudowa 6,453 km sieci wodociągowej oraz budowa 0,350 km sieci kanalizacyjnej.

Miło nam poinformować Państwa, że w czwartek 19.01.2023 roku wicemarszałkowie Łukasz Smółka i Józef Gawron, Iwona Gibas z zarządu województwa i radny województwa Stanisław Bisztyga przekazali Prezesowi Zarządu Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. - Andrzejowi Duchowi promesę gwarantującą przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tytuł operacji: "Przebudowa i rozbudowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa i Łobzów oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów w gm. Wolbrom".

Cel operacji: Poprawa stanu środowiska oraz warunków życia mieszkańców miejscowości Gołaczewy, Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Łobzów i Kolonia Wymysłów poprzez przebudowę i rozbudowę systemów wodociągowego i kanalizacyjnego. 

Wniosek o przyznanie pomocy został przygotowany i złożony przez WZWKGKiM sp. z o.o. w maju 2022 roku.

Zakres rzeczowy projektu zakłada przebudowę prawie 6,5 km sieci wodociągowej oraz budowę 335 m sieci wodociągowej i 350 m sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolbrom. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2025.

Przedmiotowa inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców poprzez zmniejszenie awaryjności systemu zasilania w wodę pitną o odpowiednich parametrach, podniesie niezawodność funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę, poprawi komfort życia mieszkańców, podniesie atrakcyjność obszaru pod względem inwestycyjnym, poprawi jakość środowiska w rejonie operacji.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 4.559.769,90 zł brutto. Na ten cel uzyskano pomoc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 3.428.183,00 zł.

Serdeczne podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego na czele z Panem Marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz UMiG Wolbrom na czele z Panem Burmistrzem Adamem Zielnikiem. 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/uroczyste-przekazanie-promes-dla-inwestycji-z-gospodarki-wodnosciekowej