Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.09.2019 r. została zawarta umowa o podwykonawstwo z panią Katarzyna Stach-Stacherą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Stach-Stachera Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Bodymente z siedzibą przy ul. Stanisława Fliegera 9, 40-053 Katowice. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 5014 - obręb Wolbrom w km 0+000 - 0+650.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 13.08.2019 r. w godzinach od 8.00 do 17.00 mogą wystąpić braki w dostawach wody w miejscowości Poręba Górna od nr 18 do nr 30 oraz od nr 57 do nr 82

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 24.07.2019 r. w godzinach od 8.00 do 18.00 wystąpią braki w dostawach wody w miejscowości Chrząstowice

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 19.07.2019 r. w godzinach od 7.00 do 17.00 mogą wystąpić braki w dostawach wody w miejscowości Łobzów kolonia IV i V

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. informuje, że zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 11.07.2019 r. w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Domaniewice, zaopatrującego miejscowości Domaniewice i Załęże po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 11.07.2019 r. wynikami badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego Domaniewice, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

 

Woda dostarczana z wodociągu publicznego Domaniewice, zaopatrującego w wodę miejscowości Domaniewice i Załęże - gmina Wolbrom, spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

 Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia.