Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.01.2021 r. została zawarta umowa z firmą: Eurofins OBiKŚ Polska sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice. Umowa dotyczy poboru próbek wody do spożycia i wykonaniu ich badań laboratoryjnych w 2021 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.01.2021 r. została zawarta umowa z Panem Tomaszem Maśliszem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług "BeHaPe" mgr inż. Tomasz Maślisz, ul. Wyzwolenia 7D, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy obsługi zakładu w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p.poż. w 2021 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 04.01.2021 r. została zawarta umowa z Radcą Prawnym Mariuszem Gamrotem, zamieszkałym ul. Ogrodowa 4, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie pomocy prawnej w 2021 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.12.2020 r. została zawarta umowa z Miejsko - Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED sp. z o.o., ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2021 roku.

INFORMACJA

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że

w dniu 31 grudnia 2020 roku będzie CZYNNY DO GODZ. 13.00.

 

Telefon alarmowy:   505 334 925