Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 31.10.2023 r. od godz. 8.00 do godz. 11.00 mogą wystąpić braki w dostawach wody w miejscowości Zarzecze.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych na sieci wodociągowej w dniu 24.10.2023 r. od godz. 7.30 do godz. 15.00 mogą wystąpić braki w dostawach wody w miejscowościach Gołaczewy ul. Piaski od nr 102 do nr 188 oraz Zarzecze ul. Blok.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 12.10.2023 r. z Panem Markiem Kałwą, zamieszkałym przy ul. Wiejskiej 28/4, 32-340 Wolbrom, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Nadzory Budowlane inż. Marek Kałwa. Przedmiotem umowy jest wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych będących w posiadaniu lub administracji Zamawiającego.