Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Zarząd Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Wrzosowej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668073, o kapitale zakładowym 5.179.000,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 §1, §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 Umowy spółki, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 07 czerwca 2024 r. o godz. 09.00, w siedzibie Spółki przy ul. Wrzosowej 18 w Wolbromiu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.05.2024 r. została zawarta umowa z firmą: Fitnet sp. z o.o., ul. Jastrzębia 76, 86-031 Żołędowo. Umowa dotyczy opieki serwisowej, napraw i konserwacji programu FCnet3 w okresie od 09.05.2024 roku do 08.05.2025 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.05.2024 r. została zawarta umowa z firmą IEN ENERGY Sp. z o.o., ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa. Umowa dotyczy dostawy energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2025 roku. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o..

Szanowni Państwo,

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż wywozy nieczystości ciekłych realizuje również w godzinach popołudniowych tj. do godz. 18.00.

Zapisy pod pod numerem telefonu 327065267.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.