Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 03.10.2023 r. została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160.