Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 12.10.2023 r. z Panem Markiem Kałwą, zamieszkałym przy ul. Wiejskiej 28/4, 32-340 Wolbrom, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Nadzory Budowlane inż. Marek Kałwa. Przedmiotem umowy jest wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych będących w posiadaniu lub administracji Zamawiającego.