WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA WODĘ I ŚCIEKI

ZMIANA NUMERU KONTA !!!

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem masowych płatności, każdemu odbiorcy usług został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany tylko dla niego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłat za wodę i ścieki.

Prosimy o dokonanie wpłat na nowy, indywidualny numer konta.

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie umieszczony zgodnie z poniższym rysunkiem: