Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 20.07.2023 r. zostały zawarte umowy z Domem Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy wyposażenia hali sportowej i zespół basenów, których właścicielem jest poprzedni dzierżawca. Umowy te zostały zawarte na okres od 06.03.2023 r. do 05.03.2026 r.