Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.07.2023 r. została zawarta umowa z firmą TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Umowa dotyczy świadczenia usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.