Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.08.2023 r. zostały zawarte umowy z Panią Jolantą Muchą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOLANTA MUCHA "EKOSYSTEM" z siedzibą przy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków. Umowy dotyczy opracowania dokumentacji pt. "Operat do dochodzeń wodnoprawnych na pobór wody z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanej w miejscowości Chełm, gmina Wolbrom, powiat Olkuski" oraz "Operat do dochodzeń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Dłużec, gmina Wolbrom, powiat Olkuski" .

Poniżej przekazujemy skan pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu dotyczący minimalizacji ryzyka zachorowań w związku z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella. 

images/pdf/pismo_PPIS_w_Olkuszu_Legionella.pdf

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 7 sierpnia 2023 roku z Panem Włodzimierzem Dobrek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SAN-GAZ", ul. Bogucińska 57b, 32-310 Klucze. Umowa dotyczy wykonania prac związanych z remontem/ konserwacją wymiennikowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zlokalizowanych w budynkach PSONI i Ośrodka Zdrowia przy ul. Skalska 22, w budynku przy ul. Skalska 18 oraz w budynku przy ul. Łukasińskiego 6.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 1 sierpnia 2023 roku z Panem Michałem Krężel prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NEKA Michał Krężel, os. Wł. Łokietka 3/1, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na 2 krotnym wykoszeniu własnym sprzętem terenów zieleni miejskiej na części os. Wł. Łokietka, obszar przy ul. Pompka wraz z rowem przy rzece, teren przy garażach ul. Armii Krajowej oraz teren przy drodze w SAG w okresie od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 01 sierpnia 2023 roku z Panem Zdzisławem Mitką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Mitka, Zabagnie ul. Radosna 65, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na 2 krotnym wykoszeniu własnym sprzętem terenów zieleni miejskiej na części os. Wł. Łokietka, część terenu pomiędzy os. Bolesława Chrobrego i ul. Wiejską, os. Bolesława Chrobrego przy bloku 41/1, obszar po południowej stronie Wspólnot 42/XI i 42/XII w okresie od 01.08.2023 r. do 30.09.2023 r.